Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Trình bày những hướng nghiên cứu của Di truyền Y học hiện nay và tương lai.

Câu 4:

Trình bày những hướng nghiên cứu của Di truyền Y học hiện nay và tương lai.

Lời giải:

Những hướng nghiên cứu Di truyền y học hiện nay và tương lai:

-Chẩn đoán bệnh sớm và tiến tới dự báo sớm bệnh di truyền.

-Điều chỉnh trao đổi chất của tế bào người bằng cách sửa chữa các nguyên nhân sai hỏng.

-Kìm hãm vi sinh vật gây bệnh bằng nhiều biện pháp khác nhau ở mức phân tử.

-Chế phẩm dược mới sẽ đa dạng hơn, có cơ chế tác động chính xác hơn, ít phản ứng phụ.