Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Thế nào là liệu pháp gen? Liệu pháp gen nhằm giải quyết những vấn đề gì?

Câu 4:

Thế nào là liệu pháp gen? Liệu pháp gen nhằm giải quyết những vấn đề gì?

Lời giải:

-Liệu pháp gen là việc chữa trị các bệnh di truyền bằng cách phục hồi chức năng của các gen bị đột biến. Liệu pháp gen bao gồm hai biện pháp: một là đưa bổ sung gen lành vào cơ thể người bệnh, hai là thay thế gen bệnh bằng gen lành.

-Liệu pháp gen nhằm mục đích: hồi phục chức năng bình thường của tế bào hay mô, hồi phục sai hỏng di truyền, thêm chức năng mới cho tế bào, liệu pháp gen mở ra những triển vọng mới chữa trị các bệnh như tim mạch, bệnh AIDS…

-Những khó khăn của liệu pháp gen: Đối với người, việc chuyển gen rất phức tạp, khó khăn hơn nhiều so với việc chuyển gen ở động vật, bởi vì con người có hoạt động sinh lí phức tạp và không được dùng làm vật thí nghiệm. Về mặt đạo lí, việc chuyển gen vào các tế bào sinh dục dễ gây các biến đổi nguy hiểm cho đời sau, hiện nay mới chỉ thực hiện đối với tế bào xôma.