Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Phân biệt nòi địa lí, nòi sinh thái, nòi sinh học.

Câu 4:

Phân biệt nòi địa lí, nòi sinh thái, nòi sinh học.

Lời giải: