Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Ô nhiễm không khí gây ra những hậu quả to lớn nào?

Câu 4:

Ô nhiễm không khí gây ra những hậu quả to lớn nào?

Lời giải:

Hậu quả:

-Làm tăng hiệu ứng nhà kính, mực nước đại dương dâng cao gây ra nạn đại hồng thủy toàn cầu.

-Hủy hoại tầng ôzôn, hủy hoại vật nuôi và cây trồng, gây ung thư da, đục thủy tnh thể…