Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Những nhân tố tự nhiên và xã hội nào hiện nay đang tác động xấu đến sức khỏe và đạo đức con người?

Câu 4:

Những nhân tố tự nhiên và xã hội nào hiện nay đang tác động xấu đến sức khỏe và đạo đức con người?

Lời giải:

-Các nhân tố tự nhiên tác động xấu đến sức khỏe con người: ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, cạn kiệt và suy thoái nguồn tài nguyên.

-Các nhân tố xã hội gây tác động xấu đến sức khỏe và đạo đức con người: chiến tranh, dịch bệnh, tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm…).