Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Nhằm bảo vệ vốn gen di truyền loài người, Di truyền học đã phát triển những lĩnh vực nghiên cứu nào? Hãy nêu những hậu quả của việc nhiễm độc điôxin.

Câu 4:

Nhằm bảo vệ vốn gen di truyền loài người, Di truyền học đã phát triển những lĩnh vực nghiên cứu nào? Hãy nêu những hậu quả của việc nhiễm độc điôxin.

Lời giải:

-Di truyền học đã ngày càng phát triển nhiều lĩnh vực mới nhằm nghiên cứu và bảo vệ vốn di truyền của loài người.

   + Di truyền học phóng xạ: Với các thực nghiệm trên mô nuôi cấy của người, đã xác định tất cả các loại bức xạ ion hóa đều có khả năng gây đột biến. Điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tránh gây nhiễm xạ môi trường sống và những hậu quả ghê gớm của việc thử vũ khí hạt nhân…

   + Các chất hóa học, các chất thải (khí, rắn hoặc lỏng) là sản phẩm của công nghiệp, hóa được… được dùng hàng ngày (trong nông nghiệp, đời sống…) hoặc môi trường bị ô nhiễm, đều có khả năng gây nguy hại cho vốn gen di truyền của con người. Từ đó đã ra đời các lĩnh vực chuyên môn mới như Di truyền học độc tố, Di truyền học dược lí, nghiên cứu tính nhạy cảm, sự phản ứng khác nhau của con người đối với từng loại hóa dược.

-Trong cuộc chiến tránh vừa qua, miền Nam nước ta bị nhiễm một khối lượng lớn hóa chất diệt cỏ và gây rụng lá cây. Trong thành phần hóa chất này có điôxin là một chất cực độc, chỉ với một lượng rất nhỏ cũng đủ làm cho trẻ bị quái thai, dị hình, các tật bệnh di truyền bẩm sinh như u não, khe hở hàm ếch, lác mắt, đục thủy tinh thể, chân bị khoèo, thừa ngón, chậm phát triển trí tuệ…