Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Khi lai thuận và nghịch hai thứ bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được F1 đều quả dẹt, cho cây F1 giao phấn với nhau được F2 có 91 quả dẹt, 59 quả tròn, 10 quả dài.

Câu 4:

Khi lai thuận và nghịch hai thứ bí ngô thuần chủng quả dẹt và quả dài với nhau được đều quả dẹt, cho cây giao phấn với nhau được có 91 quả dẹt, 59 quả tròn, 10 quả dài. Xác định kiểu tác động của gen đối với sự hình thành hình dạng quả bí ngô.

Lời giải:

có tỉ lệ: 9 quả dẹp : 6 quả tròn : 1 quả dài = 16 tổ hợp = 4 × 4 → dị hợp về 2 cặp gen ở cả bố và mẹ. Cặp tính trạng hình dạng quả chịu sự chi phối của quy luật di truyền tương tác bổ trợ.

-Kiểu gen có 2 gen trội (A-B-): quả dẹt.

-Kiểu gen có 1 gen trội (A-bb hoặc aaB-): quả tròn.

-Kiểu gen toàn gen lặn (aabb): quả dài.