Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Rừng lá rộng rụng theo mùa và rừng hỗn tạp phân bố ở

Câu 4:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Rừng lá rộng rụng theo mùa và rừng hỗn tạp phân bố ở

A.vùng Bắc Cực.

B.vùng nhiệt đới xích đạo.

C.vùng cận nhiệt đới.

D.vùng ôn đới Bắc Bán Cầu.

Lời giải:

Đáp án D