Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy cho biết dân số nhân loại biến đổi như thế nào trong lịch sử phát triển của nó.

Câu 4:

Hãy cho biết dân số nhân loại biến đổi như thế nào trong lịch sử phát triển của nó.

Lời giải:

-Thời đại công cụ thô sơ: dân số tăng lên nhưng chậm do: dân số ít, con người sống phụ thuộc vào thiên nhiên, đời sống kinh tế khó khăn, bệnh dịch hoành hành, y tế kém phát triển.

-Thời đại của nền văn minh nông nghiệp: dân số bắt đầu tăng nhanh do mức sinh sản tăng lên nhưng mức tử vong còn cao nên tốc độ gia tăng dân số thấp. Do dịch bệnh và chiến tranh nên dân số khi tăng khi giảm.

-Thời đại khoa học và công nghiệp: dân số bùng nổ do y học phát triển, tỉ lệ sinh không cao nhưng tỉ lệ tử giảm nên dân số tăng nhanh.