Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Vì sao nói chọn lọc tự nhiên là nhân tố chính của quá trình tiến hóa?

Câu 3:

Vì sao nói chọn lọc tự nhiên là nhân tố chính của quá trình tiến hóa?

Lời giải:

-Dưới tác động của CLTN, tần số tương đối của các alen có lợi được tăng lên trong quần thể. CLTN làm cho tần số tương đối của các alen trong mỗi gen biến đổi theo một hướng xác định. Áp lực của CLTN lớn hơn nhiều so với áp lực của quá trình đột biến.

-CLTN không chỉ là nhân tố quy định nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể mà còn là nhân tố quy định hướng quá trình tiến hóa.