Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Vai trò của đoạn trình tự tăng cường và đoạn trình tự gây bất hoạt trong việc điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như thế nào?

Câu 3:

Vai trò của đoạn trình tự tăng cường và đoạn trình tự gây bất hoạt trong việc điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân thực như thế nào?

Lời giải:

-Vai trò của đoạn trình tự tăng cường: nằm trước hoặc sau vùng khởi động, có thể đứng cách xa gen được điều hòa hoạt động, làm tăng tốc độ phiên mã.

-Vai trò của đoạn trình tự gây bất hoạt: làm ngừng quá trình phiên mã.