Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Thế nào là cơ quan tương tự? Vì sao nói tương đồng và tương tự là 2 hiện tượng trái ngược nhau?

Câu 3:

Thế nào là cơ quan tương tự? Vì sao nói tương đồng và tương tự là 2 hiện tượng trái ngược nhau?

Lời giải:

-Cơ quan tương tự (cơ quan cùng chức năng): là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có hình thái tương tự.

-Cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự là 2 hiện tượng trái ngược nhau: