Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tại sao NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào?

Câu 3:

Tại sao NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào?

Lời giải:

NST được coi là cơ sở vật chất của tính di truyền ở cấp độ tế bào vì:

- NST có chức năng lưu trữ, bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền.

   + NST là cấu trúc mang gen.

   + Gen trên NST được bảo quản nhờ liên kết với pr ô t ê in hist ôn.

   + Bộ NST đặc trưng cho loài sinh sản hữu tính được duy trì, ổn định nhờ cơ chế: nguyên phân, giảm phân, thụ tinh.

- Điều hòa hoạt động của gen thông qua các mức cuộn xoắn của NST.

- Giúp tế bào phân chia đều vật chất di truyền vào các tế bào con ở pha phân bào.