Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tại sao có thể nói cạnh tranh là một trong những động lực chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Câu 3:

Tại sao có thể nói cạnh tranh là một trong những động lực chủ yếu của quá trình tiến hóa?

Lời giải:

Cạnh tranh là một trong những động lực chủ yếu của quá trình tiến hóa vì:

-Trong cạnh tranh, các loài có sự biến đổi về hình thái, các đặc tính sinh lí, sinh thái để chiến thắng hoặc tránh khỏi thua cuộc.

-Cạnh tranh thường xuyên xảy ra trong lịch sử tiến hóa của các loài, do đó chỉ những loài có ưu thế về các đặc điểm hình thái, sinh lí mới có thể tồn tại và phát triển hưng thịnh được.