Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Sự suy giảm diện tích rừng đưa đến những hậu quả sinh thái to lớn nào?

Câu 3:

Sự suy giảm diện tích rừng đưa đến những hậu quả sinh thái to lớn nào?

Lời giải:

Hậu quả:

-Gây thất thoát đa dạng ngày một lớn.

-Làm mất độ che phủ, không duy trì được nguồn nước, gây xói mòn, lũ lụt.

-Làm cho đất bị bào mòn, mất độ màu mỡ đưa đến tình trạng nghèo chất dinh dưỡng và hoang mạc hóa.

-Mất yếu tố điều hòa khí hậu, mất lá phổi xanh của hành tinh.