Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: So sánh hai phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ở động vật.

Câu 3:

So sánh hai phương pháp cấy truyền phôi và nhân bản vô tính bằng kĩ thuật chuyển nhân ở động vật.

Lời giải:

Cấy truyền phôi Nhân bản vô tính bằng kí thuật chuyển nhânGiống nhau - Tạo giống có vốn gen ổn định không bị biến dị tổ hợp, bảo đảm nhân nhanh giống ban đầu.Khác nhau Mục đích Tạo nhiều con giống có phẩm chất giống nhau từ một hợp tử ban đầu.

- Dùng để nhân giống đối với loài thú quý hiếm, vật nuôi sinh sản chậm.

Nhân nhanh giống vật nuôi quý hiếm hoặc tăng năng suất trong chăn nuôi.

- Tạo ra các giống động vật mang gen người, cung cấp cơ quan nội tạng cho người bệnh.

Cách tiến hành - Tách phôi ra khỏi động vật cho, tách phôi thành 2 hay nhiều phần, mỗi phần phát triển thành 1 hợp tử riêng biệt.

- Cấy phôi vào động vật nhận.

- Tách tế bào xoma của động vật cho nhân, nuôi trong phòng thí nghiệm.

- Tách tế bào trứng của loài động vật nhận nhân, loại bỏ nhân của tế bào trứng.

- Chuyển nhân của tế bào cho nhân vào trứng đã bị bỏ nhân. Nuôi cấy trên môi trường nhân tạo cho trứng phân cắt thành phôi.

- Chuyển phôi vào tử cung của động vật mang thai.

Cơ sở di truyền Do các cá thể được nhân lên từ 1 hợp tử ban đầu nên có cùng kiểu gen sẽ tạo ra một tập hợp giống đồng nhất về kiểu gen, kiểu hình một cách nhanh chóng. Động vật có vú có thể được nhân bản lên từ tế bào xoma, không cần có sự tham gia của nhân tế bào sinh dục, chỉ cần chất tế bào của 1 noãn bào.