Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Những nguyên nhân chính nào gây ra sự thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Câu 3:

Những nguyên nhân chính nào gây ra sự thất thoát năng lượng trong hệ sinh thái?

Lời giải:

Những nguyên nhân:

-Do một phần năng lượng của sinh vật làm thức ăn không sử dụng được, ví dụ như gỗ cứng, rễ cây, xương da, lông…

-Do một phần được động vật sử dụng nhưng không được đồng hóa mà thải ra môi trường bên ngoài dưới dạng chất bài tiết.

-Một phần mất đi do hô hấp của động vật.