Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Nêu điểm khác nhau của hệ động vật ở đảo lục địa và đảo đại dương. Từ đó rút ra được nhận xét gì?

Câu 3:

Nêu điểm khác nhau của hệ động vật ở đảo lục địa và đảo đại dương. Từ đó rút ra được nhận xét gì?

Lời giải:

Đảo lục địa Đảo đại dươngNguồn gốc của đảoLà một phần của đại lục bị tách ra do một nguyên nhân nào đó cách li với đất liền bởi một eo biển.Hình thành do một vùng đáy biển bị nâng cao và chưa bao giờ có liên hệ trực tiếp với lục địa.Đặc điểm sinh vật khi mới hình thànhCó sẵn hệ động thực vật như các vùng lân cận của đại lục mà đảo vừa tách ra.Chưa có sinh vật.Đặc điểm sinh vật hiện nay- Đa dạng hơn, giống với hệ động vật ở đại lục mà đảo tách ra.

- Do sự cách li địa lí nên hệ động vật trên đảo phát triển theo một hướng khác, tạo nên các phân loài đặc hữu.

- Hệ động vật ở đây thường nghèo nàn và gồm những loài có khả năng vượt biển.

- Do cách li địa lí, dần dần tại đây mới hình thành những dạng địa phương, có khi dạng địa phương còn chiếm ưu thế.

→ Hệ động vật ở đảo đại dương nghèo nàn hơn lục địa. Hệ động vật trên đảo là bằng chứng về quá trình hình thành loài mới dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên và cách li địa lí.