Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy mô tả các đặc trưng của một trong các khu sinh học trên cạn mà em đã học.

Câu 3:

Hãy mô tả các đặc trưng của một trong các khu sinh học trên cạn mà em đã học.

Lời giải:

Các đặc trưng của khu sinh học: rừng ẩm thường xanh nhiệt đới:

-Rừng ẩm thường xanh nhiệt đới tập trung ở vùng nhiệt đới xích đạo, nơi có nhiệt độ cao, lượng mưa trên 2250 mm.

-Diện tích rừng lớn nhất thuộc lưu vực sông Amaz ôn, Công Gô, Ấn Độ, Malaixia.

-Thảm thực vật phân tầng: nhiều cây cao, tán hẹp, cây dây leo thân gỗ, cây họ Lúa có kích thước lớn (tre, nứa…), nhiều cây có quả mọc quanh thân như (sung, mít…), nhiều cây sống bì sinh, kí sinh, khí sinh…

-Động vật lớn gồm voi, gấu, hổ, báo, trâu, bò rừng, hươu, nai, sơn dương, lợn rừng, trăn, rắn… Côn trùng rất đa dạng (bướm, ruồi, muỗi, vắt…).