Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy giải thích tại sao không nên kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời.

Câu 3:

Hãy giải thích tại sao không nên kết hôn giữa những người có họ trong phạm vi 3 đời.

Lời giải:

-Kết hôn trong vòng 3 đời có nghĩa là “hôn phối cận huyết” sẽ làm tăng thể đồng hợp tử lặn, các gen đột biến lặn có cơ hội tổ hợp thành thể đột biến, biểu hiện thành kiểu hình là các bệnh, tật bẩm sinh hoặc gây chết.

-Do đó để duy trì nòi giống khỏe mạnh về vật chất, trí tuệ thông minh, không nên kết hôn trong vòng 3 đời.