Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Chuồn chuồn, ve sầu… có số lượng nhiều vào các tháng xuân hè, nhưng rất ít vào những tháng mùa đông, thuộc dạng biến động nào?

Câu 3:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Chuồn chuồn, ve sầu… có số lượng nhiều vào các tháng xuân hè, nhưng rất ít vào những tháng mùa đông, thuộc dạng biến động nào?

A.Không theo chu kì.

B.Theo chu kì ngày, đêm.

C.Theo chu kì tháng.

D.Theo chu kì mùa.

Lời giải:

Đáp án D