Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy cho biết màu sắc trên thân động vật có những ý nghĩa sinh học gì.

Câu 3:

Hãy cho biết màu sắc trên thân động vật có những ý nghĩa sinh học gì.

Lời giải:

Màu sắc trên thân động vật giúp chúng nhận biết đồng loại, ngụy trang, dọa nạt kẻ thù, bắt mồi, khoe mẽ để dụ dỗ con cái khi sinh sản, tự vệ…