Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy cho biết khái niệm về nơi ở và ổ sinh thái.

Câu 3:

Hãy cho biết khái niệm về nơi ở và ổ sinh thái.

Lời giải:

-Nơi ở: là địa điểm cư trú của các loài.

-Ổ sinh thái: là một không gian sinh thái được hình thành bởi tổ hợp các giới hạn sinh thái (hay không gian đa diện) mà ở đó tất cả các nhân tố sinh thái quy định sự tồn tại và phát triển ổn định lâu dài của loài.