Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Giải thích câu “ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên”.

Câu 3:

Giải thích câu “ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ. Nghe ba tiếng sấm phất cờ mà lên”.

Lời giải:

Thời kì tháng 3, lúa làm đòng đòi hỏi lượng đạm cao. Vào lúc này mùa mưa giông bắt đầu. Sấm sét đã tạo nên trong khí quyển một lượng khá giàu. Theo mưa lượng muối này rơi xuống và bón cho lúa. Nhờ thêm “phân” lúc cần và nước mưa mát đầu mùa, đòng lúa nhanh chóng phát triển và vươn cao như phất cờ hội vậy.