Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Di truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?

Câu 3:

Di truyền liên kết giới tính được ứng dụng như thế nào trong thực tiễn?

Lời giải:

- Trong thực tiễn, người ta dựa vào những tính trạng liên kết với giới tính để sớm phân biệt đực cái, điều chỉnh tỉ lệ đực cái theo mục tiêu sản xuất.

VD: + Ở gà, người ta dựa vào gen trội A trên NST X quy định lông vằn để phân biệt trống, mái từ khi mới nở. Gà trống con mang cặp X^A X^A nên mức độ vằn ở đầu rõ hơn gà mái con mang Y.

   + Tằm đực cho tơ nhiều hơn tằm cái. Người ta dựa vào gen A trên NST X tạo trứng sẫm màu để phân biệt con đực và con cái ngay từ giai đoạn trứng. Bằng phương pháp lai người ta chủ động tạo ra trứng tằm (đã thụ tinh) mang cặp NST cho màu sáng phát triển thành tằm đực.