Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Di – nhập gen là gì? Nêu vai trò của nó đối với quá trình tiến hóa.

Câu 3:

Di – nhập gen là gì? Nêu vai trò của nó đối với quá trình tiến hóa.

Lời giải:

-Di – nhập gen là sự lan truyền gen từ quần thể này sang quần thể khác.

   + Các cá thể nhập cư mang đến các loại alen đã sẵn có trong quần thể nhận làm thay đổi tần số tương đối các alen trong quần thể hoặc mang đến những alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể nhận.

   + Khi nhóm cá thể di cư khỏi quần thể gốc cũng làm thay đổi tần số tương đối các alen của quần thể này. Tần số tương đối của các alen thay đổi nhiều hay ít tùy thuộc vào sự chênh lệch lớn hay nhỏ giữa số cá thể vào và ra khỏi quần thể.

-Vai trò: Di – nhập gen là nhân tố làm thay đổi tần số tương đối của các alen và làm phong phú vốn gen của quần thể.