Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Đánh giá sự di truyền trí năng của mỗi cá thể bằng chỉ số nào? Chỉ số này phụ thuộc vào những điều kiện gì? Để bảo vệ sự di truyền trí năng của loài người cần thực hiện điều gì?

Câu 3:

Đánh giá sự di truyền trí năng của mỗi cá thể bằng chỉ số nào? Chỉ số này phụ thuộc vào những điều kiện gì? Để bảo vệ sự di truyền trí năng của loài người cần thực hiện điều gì?

Lời giải:

-Đánh giá sự di truyền trí năng bằng chỉ số IQ. Chỉ số IQ là tính trạng số lượng dùng để đánh giá sự di truyền trí năng, là kết quả tác động cộng gộp của các gen theo cùng một hướng.

-Chỉ số này phụ thuộc:

   + Kiểu gen: Trí tuệ được di truyền. Khi phân tích hoạt động của gen trong sự biểu hiện của khả năng trí tuệ người ta nhận thấy gen điều hòa có vai trò quan trọng hơn gen cấu trúc.

   + Chỉ số IQ còn bị chi phối bởi các nhân tố môi trường, xã hội như: chế độ dinh dưỡng, tâm lí người mẹ lúc mang thai, quan hệ tình cảm gia đình và xã hội, sự giáo dục của gia đình và xã hội trong suốt cuộc sống của cá thể…

-Bảo vệ tiềm năng di truyền và khả năng biểu hiện trí năng của con người cần:

   + Tránh những tác nhân gây đột biến bộ gen của người.

   + Đảm cuộc sống đầy đủ về vật chất và tinh thần, mọi người đều được tiếp cận với nền văn minh của nhân loại trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giải trí…

   + Đặc biệt, đối với trẻ em từ sơ sinh đến 3 tuổi cần có chế độ nuôi dưỡng đầy đủ và thích hợp, như cung cấp prôtêin với số lượng và chất lượng đáp ứng được yêu cầu để phát triển não bộ, cung cấp đầy đủ chất béo để đảm bảo cho hệ thần kinh của não được phát triển cực thuận…