Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Chọn phương án trả lời đúng. Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào trong các hiện tượng sau đây?

Câu 3:

Chọn phương án trả lời đúng. Mất đoạn NST thường gây nên hậu quả nào trong các hiện tượng sau đây?

A.Gây chết hoặc giảm sức sống.

B.Tăng sức đề kháng của cơ thể.

C.Không ảnh hưởng gì tới đời sống sinh vật.

D.Ít gây hại cho cơ thể.

Lời giải:

Đáp án A