Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Các hệ sinh thái được chia thành mấy nhóm? Cho các ví dụ đối với mỗi nhóm.

Câu 3:

Các hệ sinh thái được chia thành mấy nhóm? Cho các ví dụ đối với mỗi nhóm.

Lời giải:

Hệ sinh thái gồm: hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái nhân tạo.

- Hệ sinh thái tự nhiên: Được hình thành bằng các quy luật tự nhiên, rất đa dạng. VD: Giọt nước cực bé lấy từ ao, hồ đến rừng mưa nhiệt đới, hoang mạc và các đại dương, chúng đang tồn tại và hoạt động trong sự thống nhất và toàn vẹn của sinh quyển.

- Hệ sinh thái nhân tạo: Do chính con người tạo ra. VD: Có những hệ cực bé được tạo ra trong ống nghiệm, hay là bể cá cảnh, các hồ chứa, đô thị, đồng ruộng… Tùy thuộc vào bản chất và kích thước của hệ mà con người cần phải bổ sung năng lượng cho các hệ sinh thái này để duy trì trạng thái ổn định của chúng.