Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Trong thiên nhiên có mấy loại chuỗi thức ăn cơ bản? Chuỗi nào là hệ quả của chuỗi nào?

Câu 2:

Trong thiên nhiên có mấy loại chuỗi thức ăn cơ bản? Chuỗi nào là hệ quả của chuỗi nào?

Lời giải:

Trong thiên nhiên có các loại chuỗi thức ăn cơ bản: chuỗi thức ăn khởi đầu bằng thực vật và chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải.

Trong đó, chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải là hệ quả của chuỗi thức ăn bắt đầu bằng thực vật. Những chất bài tiết của động vật, mảnh vụn xác động thực vật thường bị phân giải. Hai chuỗi thức ăn hoạt động đồng thời nhưng tùy nơi, tùy lúc mà một trong hai chuỗi trở thành ưu thế. VD: Trên đồng cỏ vào mùa xuân hè, cỏ non dồi dào là nguồn thức ăn phong phú cho trâu bò và các loài côn trùng ăn cỏ. Vào mùa đông, cỏ cằn cỗi, úa vàng, chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật phân giải trở nên ưu thế hơn.