Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Thực vật và động vật có những biến đổi gì về hình thái để thích nghi với điều kiện gió lộng?

Câu 2:

Thực vật và động vật có những biến đổi gì về hình thái để thích nghi với điều kiện gió lộng?

Lời giải:

Với điều kiện gió lộng:

-Thực vật: Cây thường thấp hoặc có thân bò, rễ ăn sâu xuống nền đất; nhiều cây cao có bạnh rễ hay rễ phụ, rễ chống. Hạt có túm lông, hoặc có cánh, có gai dài giúp phát tán nòi giống đi xa.

-Động vật: Các loài côn trùng thường có cánh ngắn hoặc tiêu giảm. Bộ lông ngắn, dày, ép sát vào thân.