Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Thế nào là tính đa hiệu của gen? Nêu cơ sở di truyền của biến dị tương quan.

Câu 2:

Thế nào là tính đa hiệu của gen? Nêu cơ sở di truyền của biến dị tương quan.

Lời giải:

-Tính đa hiệu của gen (gen đa hiệu): mỗi gen chi phối nhiều tính trạng.

-Gen đa hiệu là cơ sở để giải thích hiện tượng biến dị tương quan. Khi một gen đa hiệu bị đột biến thì nó sẽ kéo theo sự biến dị ở hàng loạt tính trạng mà nó chi phối. VD: màu lông trắng, da hồng, mắt đỏ là biểu hiện bị bạch tạng do đột biến gen lặn, làm mất khả năng tổng hợp sắc tỗ melanin quy định màu đen của lông và mắt.

-Biến dị tương quan do biến đổi trong vật chất di truyền.