Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tài nguyên tái sinh chỉ vô tận trong điều kiện nào?

Câu 2:

Tài nguyên tái sinh chỉ vô tận trong điều kiện nào?

Lời giải:

Tài nguyên tái sinh chỉ vô tận trong điều kiện khai thác hợp lí, nghĩa là khai thác trong giới hạn chịu đựng của nó.