Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

Câu 2:

Phân biệt tiến hóa nhỏ và tiến hóa lớn.

Lời giải: