Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hiệu suất sinh thái của bậc sau thường là bao nhiêu so với bậc trước liền kề?

Câu 2:

Hiệu suất sinh thái của bậc sau thường là bao nhiêu so với bậc trước liền kề?

Lời giải:

Hiệu suất sinh thái của bậc sau thường là 10% so với bậc trước liền kề, nghĩa là sau khi chuyển từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao liền kề, trung bình trong sinh quyển năng lượng mất đi 10%.