Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit.

Câu 2:

Hãy vẽ và mô tả chu trình cacbonđiôxit.

Lời giải:

-Chu trình cacbonđiôxit:

-Mô tả chu trình cacbonđiôxit:

Nguồn cung cấp cacbon duy nhất cho quần xã mà thực vật trực tiếp sử dụng là khí . tồn tại trong khí quyển dưới dạng khí và hòa tan trong nước.

Cacbon là một trong những nguyên tố cấu tạo nên cacbohiđat – chất tiền thân để hình thành nên các hợp chất hữu cơ khác như prôtêin, lipit, vitamin…

Thực vật lấy từ khí quyển, nước, muối khoáng… để tạo ra chất hữu cơ đầu tiên thông qua hoạt động quang hợp. Động vật ăn cỏ sử dụng thực vật làm thức ăn rồi lại chuyển các hợp chất chứa cacbon cho động vật ăn thịt. Trong quá trình hô hấp của động, thực vật và sự phân giải của vi sinh vật, và nước được trả lại môi trường.

Hơn 200 năm lại đây, do đốt quá nhiều nhiên liệu hóa thạch và thu hẹp diện tích rừng, con người đã làm cho hàm lượng tăng lên. Sự gia tăng hàm lượng làm cho bức xạ nhiệt trên hành tinh không thoát được vào vũ trụ, nhiệt độ bề mặt trái đất tăng lên, gây hiệu ứng nhà kính, làm mực nước biển dâng cao, nhiều vùng đất thấp và các thành phố ven biển có nguy cơ bị chìm trong nước biển.