Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy chọn phương án trả lời đúng. Di truyền Y học tư vấn dựa trên cơ sở

Câu 2:

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Di truyền Y học tư vấn dựa trên cơ sở

A.cần xác minh bệnh, tật có di truyền hay không.

B.Sử dụng phương pháp nghiên cứu phả hệ, phân tích hóa sinh.

C.chẩn đoán trước sinh.

D.cả A, B và C.

Lời giải:

Đáp án D