Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy cho biết tại sao trong rừng cây lại phân tầng.

Câu 2:

Hãy cho biết tại sao trong rừng cây lại phân tầng.

Lời giải:

Trong rừng cây phân tầng do nhu cầu ánh sáng khác nhau, thực vật phân bố theo những tầng, lớp khác nhau. Sự phân tầng làm tăng khả năng sử dụng ánh sáng trong quần xã, làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài trong quần xã.

Thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau và nhu cầu ánh sáng khác nhau đối với đời sống, thực vật chia làm 3 nhóm:

-Nhóm cây ưa sáng.

-Nhóm cây ưa bóng.

-Nhóm cây chịu bóng.