Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy cho biết khái niệm về tuổi thọ sinh lí, tuổi thọ sinh thái và tuổi quần thể.

Câu 2:

Hãy cho biết khái niệm về tuổi thọ sinh lí, tuổi thọ sinh thái và tuổi quần thể.

Lời giải:

-Tuổi thọ sinh lí: là tuổi được tính từ khi cá thể sinh ra cho đến lúc chết vì già.

-Tuổi thọ sinh thái: là khoảng thời gian sống của cá thể từ khi mới sinh ra cho đến lúc chết vì nguyên nhân sinh thái.

-Tuổi quần thể: là tuổi thọ trung bình của các cá thể trong quần thể.