Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Giải thích thế nào là khu sinh học.

Câu 2:

Giải thích thế nào là khu sinh học.

Lời giải:

Khu sinh học (biôm) là các hệ sinh thái rất lớn đặc trưng cho đất đai và khí hậu các vùng địa lí xác định.

-Điều kiện khí hậu với ba yếu tố chính: nhiệt độ, lượng mưa và chế độ chiếu sáng.

-Điều kiện đất đai thổ nhưỡng: độ màu mỡ của đất cao hay thấp, độ chua, mặn…