Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cơ quan thoái hóa là gì? Cho ví dụ về cơ quan thoái hóa ở người.

Câu 2:

Cơ quan thoái hóa là gì? Cho ví dụ về cơ quan thoái hóa ở người.

Lời giải:

-Cơ quan thoái hóa: là những cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.

-Ví dụ:

Ruột thừa ở người là di tích của ruột tịt rất phát triển ở tổ tiên động vật. Xương cùng ở người là di tích của đuôi dài ở động vật. Nếp thịt nhỏ ở khóe mắt người là di tích của mí mắt thứ ba của bò sát và chim.