Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Có mấy dạng biến động số lượng của quần thể? Hãy nêu nguyên nhân của các dạng biến động đó.

Câu 2:

Có mấy dạng biến động số lượng của quần thể? Hãy nêu nguyên nhân của các dạng biến động đó.

Lời giải:

Có 2 dạng biến động số lượng của quần thể:

-Biến động không theo chu kì: gây ra do các nhân tố ngẫu nhiên như: bão, lũ, cháy, ô nhiễm, khai thác quá mức…

-Biến động theo chu kì: gây ra do các yếu tố hoạt động có chu kì: ngày, đêm, mùa, thủy triều… Bao gồm:

   + Chu kì ngày đêm

   + Chu kì tuần trăng và hoạt động của thủy triều.

   + Chu kì mùa

   + Chu kì nhiều năm