Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Các cá thể trong quần thể quan hệ với nhau theo những mối quan hệ nào?

Câu 2:

Các cá thể trong quần thể quan hệ với nhau theo những mối quan hệ nào?

Lời giải:

Các mối quan hệ:

-Quan hệ hỗ trợ: Các cá thể sống bầy, đàn giúp chúng kiếm được nhiều thức ăn, tự vệ tốt hơn, giảm lượng tiêu hoa ôxi, tăng cường dinh dưỡng, chống lại những điều kiện bất lợi của môi trường sống… Hiện tượng đó là “hiệu suất nhóm”.

-Quan hệ cạnh tranh:

   + Cạnh tranh cùng loài: Khi kích thước quần thể vượt quá sức chịu đựng của môi trường, các cá thể cạnh tranh nhau làm tăng mức tử vong, giảm sinh sản, do đó kích thước quần thể giảm.

   + Kí sinh cùng loài: Con đực kí sinh vào con cái nhằm giảm sức ép lên nguồn thức ăn hạn hẹp.

   + Ăn thịt đồng loại: Một số loài động vật ăn thịt lẫn nhau.

→ Các mối quan hệ trong cùng loài là những trường hợp không phổ biến và không dẫn đến sự tiêu diệt loài mà giúp cho loài tồn tại và phát triển một cách hưng thịnh.