Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nêu vai trò của quá trình đột biến trong tiến hóa.

Câu 1:

Nêu vai trò của quá trình đột biến trong tiến hóa.

Lời giải:

Vai trò chính của quá trình đột biến là tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp cho quá trình tiến hóa, trong đó nguồn nguyên liệu chủ yếu là đột biến gen. Quá trình đột biến gây ra những biến dị di truyền ở các đặc tính hình thái, sinh lí, hóa sinh, tập tính sinh học, gây ra những sai khác nhỏ hoặc những biến đổi lớn của cơ thể.