Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Lamac giải thích quá trình hình thành loài mới như thế nào?

Câu 1:

Lamac giải thích quá trình hình thành loài mới như thế nào?

Lời giải:

Lamac cho rằng những biến đổi trên cơ thể dưới tác dụng của ngoại cảnh và tập quán hoạt động của động vật đều được di truyền và tích lũy qua các thế hệ, đưa đến sự hình thành loài mới. Loài mới được hình thành từ từ qua nhiều dạng trung gian tương ứng với sự thay đổi của ngoại cảnh.