Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy phân biệt các dạng tài nguyên tái sinh và không tái sinh.

Câu 1:

Hãy phân biệt các dạng tài nguyên tái sinh và không tái sinh.

Lời giải:

Tài nguyên tái sinhTài nguyên không tái sinhĐất, nước, sinh vật… Khoáng sản và phi khoáng sảnLà những tài nguyên có thể phục hồi nếu được sử dụng và khai thác hợp lí, chúng có khả năng tự phục hồi. Là những tài nguyên không thể phục hồi, càng khai thác càng bị cạn kiệt, cần được khai thác và sử dụng hợp lí.