Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy nêu định nghĩa về sinh quyển.

Câu 1:

Hãy nêu định nghĩa về sinh quyển.

Lời giải:

Sinh quyển là tập hợp sinh vật và các nhân tố môi trường vô sinh trên Trái Đất hoạt động như một hệ sinh thái lớn nhất.