Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ.

Câu 1:

Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ.

Lời giải:

Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể khác loài sống trong một sinh cảnh xác định, chúng có quan hệ với nhau và với môi trường sống để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian.

Ví dụ:

   + Quần xã trong ao cá, gồm: các loài vi sinh vật, động vật, thực vật.

   + Quần xã rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy.

   + Quần xã trên núi đá vôi đất ngập nước Vân Long.