Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái.

Câu 1:

Hãy cho biết khái niệm về chu trình vật chất trong hệ sinh thái.

Lời giải:

Sự trao đổi liên tục của các nguyên tố hóa học giữa môi trường và quần xã sinh vật đã tạo nên sự vận động của vật chất theo những vòng tròn hầu như khép kín gọi là chu trình sinh địa hóa hay chu trình vật chất.