Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Công nghệ gen là gì? ADN tái tổ hợp là gì?

Câu 1:

Công nghệ gen là gì? ADN tái tổ hợp là gì?

Lời giải:

-Công nghệ gen là quy trình tạo ra những tế bào hoặc sinh vật có gen bị biến đổi, hoặc có thêm gen mới, từ đó tạo ra cơ thể với những đặc điểm mới. Hiện nay công nghệ gen đang được thực hiện phổ biến là tạo ra phân tử ADN tái tổ hợp để chuyển gen.

-ADN tái tổ hợp là một phân tử ADN nhỏ được lắp ráp từ các đoạn ADN lấy từ các nguồn khác nhau (gồm thể truyền và gen cần chuyển).